Hur man använder tarot

Den goda tarot - världen 21

Tarot bygger på ett logiskt psykologiskt system där korten skildrar passagen i olika händelser, från början till slut. En tarotlek består av 78 kort uppdelade i två huvudgrupper; Den stora Arkanan (22 kort) och Den lilla Arkanan (56 kort). Arkana betyder "hemlighet". Den stora arkanan handlar om arketyper och den lilla arkanan handlar om olika livssituationer som vi alla vill känna igen.

Den lilla arkanan är uppdelad i fyra delar; svärd som representerar kommunikation och mental kapacitet, stavar som representerar handlingskraft/förmåga, mynt som representerar resurser/ förmågor och bägare som representerar känslor/emotioner.

Vi på Arella ser först och främst på tarot som ett verktyg för självutveckling. När vi drar ett kort kan vi få bra vägledning i förhållande till var vi står i vår lärandeprocess i alla lägen. Korten kommer att belysa aspekter av de situationer vi kanske inte är medvetna om, och på så sätt ge ny insikt och förståelse.